.                                                                              

Evidovaný přístup - verze 1.12.